Willkommen ∙ Welcome ∙ Kính chào

 

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!

In unserer Hausarztpraxis in Oberasbach ist jeder willkommen.
Wir nehmen uns Zeit – Zeit für Sie, für Ihr Leben und Ihre Gesundheit.

Freundlichkeit, Höflichkeit, ein respektvoller und wertschätzender Umgang in persönlicher Atmosphäre liegen uns am Herzen. 

 

 

Dear patients!

Everyone is welcome into our Family Practice Office in Oberasbach.
We take out time - time for you, time for your life and health.

A respectful and valuable medical visit in a friendly, polite and personal atmosphere
is our heartfelt goal for everyone.

 

 

Kính chào quý ông bà bệnh nhân!

Mọi người đều được đón tiếp trong Phòng Mạch Bác Sĩ Gia Đình của chúng tôi tại
Oberasbach. Chúng tôi dành thì giờ - thì giờ cho cuộc sống và sức khỏe của quý vị.
Với phương châm làm việc:

Thân thiện, lịch sự, tôn trọng trong một bầu không khí thân mật
riêng tư được chúng tôi đặt lên hàng đầu.

Hausarztpraxis Dr. med. Bao Thanh Thy CHAU ∙ Am Rathaus 14 ∙ 90522 Oberasbach ∙ 0911-660090  |  team@hausarztpraxis-dr-chau.de